23 Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.
İncil — Yeni Çeviri 2009