25 İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi.

İncil — Yeni Çeviri 2009