13 Yazılmış olduğu gibi, “Yakup’u sevdim, Esav’dan ise nefret ettim.”
İncil — Yeni Çeviri 2009