27 Yeşaya, İsrail için şöyle sesleniyor:
“İsrailoğulları’nın sayısı
Denizin kumu kadar çok olsa da,
Ancak pek azı kurtulacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009