28 Çünkü Rab yeryüzündeki yargılama işini
Tez yapıp bitirecek.”
İncil — Yeni Çeviri 2009