29 Yeşaya’nın önceden dediği gibi:
“Her Şeye Egemen Rab
Soyumuzu sürdürecek birkaç kişiyi
Sağ bırakmamış olsaydı,
Sodom gibi olur, Gomora’ya benzerdik.”

İncil — Yeni Çeviri 2009