31 Aklanmak için Yasa’nın ardından giden İsrail ise Yasa’yı yerine getiremedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009