12 O gün kandille arayacağım Yeruşalim’in her yanını,
İçlerinden, ‘RAB bir şey yapmaz,
Ne iyilik eder ne kötülük’
Diyen o rahatına düşkün aymazları cezalandıracağım.
İncil — Yeni Çeviri 2009