Rab’bin Büyük Günü

13 Servetleri yağmalanacak.
Viraneye dönecek evleri.
Yaptıkları evlerde oturamayacak,
Diktikleri bağların şarabını içemeyecekler.”
Rab’bin Büyük Günü
İncil — Yeni Çeviri 2009