4-6 “Elimi Yahuda ve Yeruşalim’de yaşayanlara karşı uzatacağım.
Baal’dan kalan izleri,
Putperest din adamlarıyla kâhinlerin adını,
Damlardan gök cisimlerine tapınanları,
Hem benim adıma, hem de Molek putu adına ant içip tapınanları,
Yolumdan dönenleri,
Bana yönelmeyenleri,
Kılavuzluğumu istemeyenleri buradan yok edeceğim.”
İncil — Yeni Çeviri 2009