8 “O kurban günü” diyor RAB,
“Önderleri, kral oğullarını,
Yabancıların geleneklerine uyanları
Cezalandıracağım.
İncil — Yeni Çeviri 2009