9 İlahların tapınaklarını zorbalık ve hileyle dolduran putperestleri
O gün cezalandıracağım.
İncil — Yeni Çeviri 2009