7 RAB kişinin yaşayışından hoşnutsa
Düşmanlarını bile onunla barıştırır.
İncil — Yeni Çeviri 2009