17 Yoksula acıyan kişi RAB’be ödünç vermiş olur,
Yaptığı iyilik için RAB onu ödüllendirir.
İncil — Yeni Çeviri 2009