3 İnsanın ahmaklığı yaşamını yıkar,
Yine de içinden RAB’be öfkelenir.
İncil — Yeni Çeviri 2009