Sunuş

11 Sunuş
Davut oğlu İsrail Kralı Süleyman’ın özdeyişleri:
İncil — Yeni Çeviri 2009