9 Çünkü bunlar başın için sevimli bir çelenk,
Boynun için gerdanlık olacaktır.
İncil — Yeni Çeviri 2009