23 RAB hileli tartıdan tiksinir,
Hileli teraziden hoşlanmaz.
İncil — Yeni Çeviri 2009