14 Sokak kadınının ağzı dipsiz çukur gibidir,
RAB’bin gazabına uğrayan oraya düşer.
İncil — Yeni Çeviri 2009