20 Senin için otuz söz yazdım,
Bilgi ve öğüt sözleri...
İncil — Yeni Çeviri 2009