9 Cömert olan kutsanır,
Çünkü yemeğini yoksullarla paylaşır.
İncil — Yeni Çeviri 2009