(9)

8 Yediğin azıcık yemeği kusarsın,
Söylediğin güzel sözler de boşa gider.
(9)
İncil — Yeni Çeviri 2009