5 Kötüler adaletten anlamaz,
RAB’be yönelenlerse her yönüyle anlar.
İncil — Yeni Çeviri 2009