6 Dürüst bir yoksul olmak,
Yolsuzlukla zengin olmaktan yeğdir.
İncil — Yeni Çeviri 2009