19 Köle salt sözle terbiye edilemez,
Çünkü anlasa da kulak asmaz.
İncil — Yeni Çeviri 2009