7 Başkanları, önderleri ya da yöneticileri olmadığı halde,
İncil — Yeni Çeviri 2009