16 Bulutun üzerinde oturan, orağını yerin üzerine salladı, yerin ekini biçildi.
İncil — Yeni Çeviri 2009