7 Sunaktan gelen bir sesin,
“Evet, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı,
Yargıların doğru ve adildir” dediğini işittim.
İncil — Yeni Çeviri 2009