Gökte Sevinç

191 Gökte Sevinç Bundan sonra gökte büyük bir kalabalığın sesini andıran yüksek bir ses işittim.
“Haleluya!” diyorlardı.
“Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımız’a özgüdür.
İncil — Yeni Çeviri 2009