22 Kulağı olan, Ruh’un kiliselere ne dediğini işitsin.’ ”

İncil — Yeni Çeviri 2009