13 Sözünün başı aptallık,
Sonu zırdeliliktir.
İncil — Yeni Çeviri 2009