Her Şey Bomboş

11 Her Şey Bomboş
Bunlar Yeruşalim’de krallık yapan Davut oğlu Vaiz’in sözleridir:
İncil — Yeni Çeviri 2009