18 Birini tutman iyidir,
Öbüründen de elini çekme.
Çünkü Tanrı’ya saygı duyan ikisini de başarır.
İncil — Yeni Çeviri 2009