4 Bilge kişinin aklı yas evindedir,
Akılsızın aklıysa şenlik evinde.
İncil — Yeni Çeviri 2009