18 Barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler.

İncil — Yeni Çeviri 2009