3 Gomer’in oğulları: Aşkenaz, Rifat, Togarma.
İncil — Yeni Çeviri 2009