30 Doğuda, Meşa’dan Sefar’a uzanan dağlık bölgede yaşarlardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009