26 Ancak Lut’un peşisıra gelen karısı dönüp geriye bakınca tuz kesildi.
İncil — Yeni Çeviri 2009