27 İbrahim sabah erkenden kalkıp önceki gün RAB’bin huzurunda durduğu yere gitti.
İncil — Yeni Çeviri 2009