17 Yaptığı güzel yemekle ekmeği Yakup’un eline verdi.
İncil — Yeni Çeviri 2009