22 Lavan bütün yöre halkını toplayıp bir şölen verdi.
İncil — Yeni Çeviri 2009