11 Lea, “Uğurum!” diyerek çocuğa Gad adını verdi.
İncil — Yeni Çeviri 2009