14 Rahel’le Lea, “Babamızın evinde hâlâ payımız, mirasımız var mı?” dediler,
İncil — Yeni Çeviri 2009