2 Lavan’ın kendisine karşı tutumunun eskisi gibi olmadığını anladı.
İncil — Yeni Çeviri 2009