47 Lavan taş yığınına Yegar-Sahaduta, Yakup ise Galet adını verdi.
İncil — Yeni Çeviri 2009