51 Sonra, “İşte taş yığını, işte aramıza diktiğim anıt” dedi,
İncil — Yeni Çeviri 2009