53 İbrahim’in, Nahor’un ve babalarının Tanrısı aramızda yargıç olsun.”
Yakup babası İshak’ın taptığı Tanrı’nın adıyla ant içti.
İncil — Yeni Çeviri 2009