2 Onları görünce, “Tanrı’nın ordugahı bu” diyerek oraya Mahanayim adını verdi.

İncil — Yeni Çeviri 2009