27 Adam, “Adın ne?” diye sordu.
“Yakup.”
İncil — Yeni Çeviri 2009