16 birbirimize kız verip kız alabiliriz. Sizinle birlikte yaşar, bir halk oluruz.
İncil — Yeni Çeviri 2009